Open Hartbeweging

CGVHS

Commissie gerechtigheid, vrede, heelheid van de schepping

Op het eerste gezicht zou men kunnen menen dat de opeenstapeling van deze nogal hoogdravende begrippen een raar allegaartje is.  Niets is minder waar en onze Paus wist dit krachtig samen te vatten als volgt : “zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme moet gehoord worden”.

De leden van de Commissie GVHS, bestaande uit leken en missionarissen, houden de vinger aan de pols van schrijnende toestanden zowel in eigen land als elders in de wereld.

Het blijft daarbij niet bij woorden want de leden van de groep nemen daadwerkelijk taken op zich in parochie, Poverello of vluchtelingenwerk.  Vermelden we dat één van die initiatieven de Damiaanprijs van de Universiteit van Leuven in ontvangst mocht nemen.

Typisch voor deze Commissie is dat zij altijd kan rekenen op de rijke ervaring van missionarissen (MSC) en missiezusters (FDNSC) die leert dat projecten, hoe nobel ook, steeds moeten beschikken over een stevige onderbouw.

Tenslotte organiseert de Commissie jaarlijks een Dag van Hoop waarbij een ruimer MSC-publiek de mogelijkheid krijgt kennis te maken met projecten in bepaalde steden (recentelijk Leuven, Aalst en Antwerpen) die zich toeleggen op armoedebestrijding en/of vermindering van de ecologische voetafdruk.