Open Hartbeweging

Alle activiteiten zijn afgelast tot na de paasvakantie !

Lieve mensen,

Op advies van de overheid en als maatregel om verdere verspreiding van het COVID-19 virus (beter gekend als Coronavirus) in te perken werd beslist om alle activiteiten af te gelasten tot na de paasvakantie; dus tot en met zondag 19 april.

Wie voor een activeiten al is ingeschreven en inschrijvingsgeld betaald heeft, zal dit terug gestort worden.

Open Hartdag

Datum: 
zo, 28/06/2020 (Hele dag)

Inhoudelijk

Op zondag 28 juni 2020 kiezen we een nieuwe coördinator.
Er werd aan de verantwoordelijken van onze activiteiten gevraagd om samen met hun leden regelmatig hierover te praten tijdens de bijeenkomsten.
Maar dit is eigenlijk té veel gevraagd. Daarom werd gekozen voor een andere wijze om iedreen bij die keuze te betrekken.
Op de dag zelf zouden we heel intens samen met de aanwezigen ons bezinnend voorbereiden om onze nieuwe coördinator te kiezen.