Open Hartbeweging

Midweek voor senioren

Thema

Het boek : 'Wees blij en juich' van Paus Franciscus.
Over de roeping tot HEILIGHEID in de hedendaagse wereld, begeleid door Germaan Van Muylder, msc

Duiding

We komen vaak in de verleiding om te denken dat heiligheid alleen bestemd is voor wie veel tijd aan gebed besteedt. Dat is niet zo.
Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn.

Heb je je leven aan God gewijd? Wees heilig en beleef vreugdevol je engagement.
Ben je getrouwd? Wees heilig door te beminnen en te zorgen voor je partner, zoals Christus dit deed voor de Kerk.
Ben je een werknemer? Wees heilig door integer en vakkundig je werk te verrichten in dienst van je medemensen.
Ben je vader, moeder, grootvader, grootmoeder? Wees heilig door je kinderen met geduld te leren om Jezus te volgen.
Heb je een gezagspositie? Wees heilig door je voor het algemeen welzijn in te zetten en te verzaken aan persoonlijk gewin.

Deelnameprijs:

€155 voor de 4 dagen (volpension) te betalen via overschrijving op BE93 7340 2416 8567 op naam van Open Hart MSC.
Hierin zit de volledige verblijfsvergoeding en het honorarium van de begeleider.
In dit bedrag zit niet vervat:

  • de dranken buiten de maaltijden
  • de lakens die kunnen gehuurd worden aan € 8.

Aankomst :

Pinkstermaandag 10 juni 2019
16.00u: koffie en kamer installeren
17.00u: verwelkoming, begin retraite

Vertrek:

donderdag 13 juni 2019
15.30u: slotviering
16.00u: koffie en vertrek

Locatie :

Bezinningshuis Ter Dennen
Sint-Pauluslaan 8, 2390 Westmalle

Lees hier binnenkort het verslag