Open Hartbeweging

18 oktober 2021 : verslag samenkomst groepje Herent

Gespreksgroep Herent

Op maandag 18 oktober  zijn wij terug opgestart na een lange onderbreking door corona.
Dit voorjaar op 4 juni overleed Leo, één van onze groepsleden.
Annie, zijn partner, nodigde ons allen uit om die eerste keer samen te komen in hun thuis.
We werden hartelijk ontvangen met een glaasje bubbels en een knabbel.
Leo hebben we meegenomen in onze gedachten en in ons gesprek.
Dit zal nog vaak gebeuren want hij zal gemist worden.
Wij misten ook Annemie, die er niet bij kon zijn om gezondheidsredenen en Magda, die juist op die dag op consultatie moest.
Wij waren met 10.
Pater Germaan begeleidde ons zoals vroeger.
Naast Annie en zus Celine, Jos en Marie-Josée, Kay en ik, mochten wij 3 nieuwkomers verwelkomen: Rit en Ann & Berry.
Het werd een heel uitgebreid open ontmoetingsgesprek.
Daarna hebben we eucharistie gevierd.
Dat deden wij altijd al met pater Germaan in ons midden.
Met een tas koffie en taart hebben we de namiddag afgesloten.
Een deugddoende, hartverwarmende namiddag!

Volgende bijeenkomst was voorzien op 15 november bij Gerd thuis in Korbeek-Lo, maar is afgelast om wille van het stijgend aantal besmettingen.
Het geloofsgesprek zal gaan rond de lezing van Mc 8, 27-29.
Bij het opruimen van paperassen van Leo vond Annie hierover een papier met
bedenkingen van Leo.
Misschien kunnen we samen nadenken over de vraag:” Wat betekent Jezus in jouw leven?”

Gerd De Decker