Open Hartbeweging

Werkgroep spiritualiteit

De spiritualiteitcommissie van de MSC- in de Open-Hart-familie

Tijdens mijn religieus leven ‘in het klooster’ is er veel veranderd, vaak enkel buitenkantaangelegenheden. De binnenkantaangelegenheden zijn van een andere aard en heb je zelf wat ‘in handen’ als je ‘uit handen’ geeft aan Diegene die een mens roept en zendt en aan het leven richting geeft, zin en inspiratie.

Ik herinner me kapittels en vernieuwingsdocumenten na het Vaticaans Concilie II. Ik denk terug aan het zoeken naar nieuwe vormen van religieus leven waar we niet mochten verloren lopen in de buitenkant terwijl de binnenkant achterwege blijft. Spiritualiteit was en is ‘hot’.

Deelgroepen, commissies werden gevormd, om meer betrokken mensen erin te verzamelen, doorheen het jaar, tussen de kapittels in waar enkel verkozenen en bestuursleden aan deelnamen.

Zo werd er ook een spiritualiteitcommissie gevormd die onze spiritualiteit zou in het oog houden: blijven verwoorden, wat bij de tijd houden, momenten van spirit creëren, de actieve en ‘werkzame’ troepen wakker houden en steeds opnieuw naar de bron leiden…

De voorbije jaren creëerden we een kalender, zeven op een rij, met foto’s en spreuken die toch iets naar boven brachten van onze spiritualiteit van het hart. Boekleggertjes, bladaanwijzertjes, een folder rond roeping, zovele middelen en mogelijkheden werden afgewogen om bekend te maken ‘dat we er zijn, dat we bestaan’ en dat onze denk- en leefwijze hartelijk wil zijn.

Vier handige gebeden- en tekstenboeken, gespreid over een lopend kerkelijk jaar, 1 van advent, dec tot feb, 2 over de vastentijd, van maa tot mei, 3 vakantieklanken, van juni tot aug en 4 de kring afgewerkt, van sept tot nov was het resultaat van intens zoek- en kies- en afwegingswerk binnen de commissie.

Bij een jubileumviering maakten we een pps klaar over onze congregatie en onze provincie in België, om ‘de liefde Gods’. Weerom spiritualiteit en wat historie en een overzicht van de stand van zaken en de bewegingen tussen de landsgrenzen in onze kloosters en in de nieuw gecreëerde kringen. Onze website  msc-vlaanderen.blogspot.com heeft ervan nog sporen en belangrijke bijdragen opgeborgen ter raadpleging, in het bovenmenu.

Al jaren werken we een gebedsviering af voor ons congregatiefeest op 8 dec. en voor het feest van het H. Hart, op de derde vrijdag na Pinksteren.

Vandaag willen we aandacht geven aan afscheidsrituelen die kunnen helpen als een confrater overlijdt.

Het kan maar vertellen wie we zijn en wat we willen doen en vooral van waaruit we willen leven en denken.

COH 22.06.2018

Heb je een vraag of wens je meer info? 
Gebruik dan dit contactformulier.