Open Hartbeweging

9 november 2021 : Ontmoetingsdag voor Senioren in Hof Zevenbergen in Ranst - enkele impressies

Dat we op de juiste locatie aangekomen waren, werd al snel duidelijk bij het zien van pater Germaan : gepakt en gezakt met een trolley vol liedbundels en een banjo op de rug. De toon voor de ontmoetingsdag was gezet.
Het was een blij weerzien van bekende gezichten,  deelnemers aan de seniorenweken in Westmalle; maar ook enkele nieuwkomers mochten we verwelkomen.
Wat blijft mij bij?
Zeker het verhaal over leven en werk van een grote Franse dame, MADELEINE DELBREL(1904- 1964).De rode draad in haar leven en werk is vergelijkbaar met het leven van Paulus. Aangeraakt en verblind door God, wil ze niet alleen werken voor Hem; ze wil JEZUS ZIJN.
Ontmoeten is ook luisteren naar elkaars zorgen en noden. “Hoe kwam jij corona door?”, leek me eerst een wat banale vraag; maar , zo bleek… met verrassende antwoorden. Van’alleen op de wereld’, meer spontaniëteit in de buurt, bezinningen online en versobering tot uitputtende periode van ‘ zorgen voor…’ Een dubbel gevoel: van innerlijke verrijking tot creatieve oplossingen tegen vervreemding.

De tekst van Huub Oosterhuis  die ons inspireerde bij de sacrale dans die Cor MSC ons aanleerde, waren de start van de eucharistieviering.

“Wees hier aanwezig…”, een bede met gans ons wezen,  verbond ons met de Heer en met elkaar. Dat éne vers bij de lezing:” Die tempel van God, dat ben jij”, sprong eruit; we nemen het mee naar Mechelen, Leuven,  Antwerpen of… om het in onze leefomgeving te laten klinken.

Drie slagzinnen blijven bij:
“Niet alleen Jezus doen, maar Jezus ZIJN”
“Wees hier aanwezig,…” en
“Die tempel van God, dat ben jij”!

Zelfs wie ’s morgens bedrukt toekwam, leek opgeladen en verwarmd. 

Van harte dank daarvoor.yesheart

Wat een rijke ontmoetingsdag!

Germaan MSC

PS. Lees vooral de prachtige gedachtengang die Germaan naar voor bracht via deze link.


EEN NIEUWE HERFST EN EEN NIEUW GELUID

Eindelijk is het dan zo ver : de geplande ontmoetingsdag in Ranst gaat echt door !
Na de check in met controle van het coronapasje worden we verwelkomd met koffie en koek coronaproof geserveerd aan tafeltjes op voldoende afstand.  Eens gezeten mag het mondmasker af en begroeten we eindelijk nog eens glimlachende gezichten van oude getrouwen en enkele nieuwkomers.
Daarna mondmaskers op en op weg naar de conferentiezaal waar we,  eens gezeten, elkaar weer volmondig mogen toelachen.
Na de traditionele  “voorstellingsronde” houdt pater Germaan een bemoedigend betoog over wat het betekent een vrolijke kristen te zijn in deze tijd en hij verwijst hierbij naar de figuur van Madeleine Delbrêl die in de twintigste eeuw een diep geloof koppelde aan sociale actie waarbij ook plezier mocht gemaakt worden.  De tekst van zijn uitzetting werd inmiddels verspreid, ik hoef er niet verder op terug te komen.
Dan maskers op en terug naar de ontvangstruimte waar een aperitief wordt aangeboden met cava of fruitsap en zoutjes.
Het middagmaal dat volgt is sober maar voldoende  (al  betreuren sommigen de “verwennerijen” van Ter Dennen).
Dan is er vrije tijd, een schitterende gelegenheid om het mooie park rond het Hof te verkennen waar eeuwenoude bomen en wegkwijnende stronken doen mijmeren over grootsheid en verval.
Bij het begin van de namiddagbijeenkomst  wordt iedereen uitgenodigd om zijn “coronaverhaal” te doen en wordt ook de eredienst voorbereid met Pater Cor die geïnteresseerde dames enkele elementen van sacrale dans aanreikt.
Dan naar de kapel voor de Eucharistieviering, en ja hoor : de sacrale dans doet het prima en zorgt samen met tekst van Pater Germaan voor een waardige afsluiter van deze dag.
Of toch nog niet helemaal: er wacht ons nog koffie en koek !

Aldus opgemonterd kruipen we achter het stuur op weg naar huis wel wetende dat er ons in 2022 op hetzelfde adres een heuse seniorenretraite wacht  van 30 mei  tot en met 2 juni.

Alvast tot ziens !!
 

Michel Milis


We begonnen de dag al zingend.

Daarna was er een bezinning over ons eigen leven. Leef ik mijn leven ten volle? Zorg ik dat ik geen spijt zal hebben op het einde van mijn leven?

Stel ik dingen uit? Houd ik vast aan oude gewoonten en patronen die niet voldoende gelukkig maken? Uit onderzoek blijkt dat veel mensen vaak erg slecht zijn in het voorspellen wat de emotionele gevolgen zijn van de keuzes die zij maken. In de Bergrede spoort Jezus ons aan om onze zorgen over onszelf los te laten. Als je het koninkrijk van God zoekt, dan krijg je alles wat je nodig hebt. Dan heerst God in jou.

Dat is wat Madeleine Delbrêl deed. Al biddend, lezend en nadenkend vond ze God of God vond haar. Zijzelf leefde niet meer, Christus leefde in haar. Zij had geen eigen wil meer en koos voor de Wil van de hemelse Vader. Haar leven was als een dans. Je moet niet weten waarheen de dans je voert. Je moet volgen, licht en meegaand zijn in de armen van de Heer, op de universele muziek van de liefde.

In de namiddag deelden we hoe we de huidige coronatijd tot nu toe beleefden.

We hebben de dag afgesloten met sacrale dans en een viering.

Het was een vreugdevolle dag.

 

R.R.