Open Hartbeweging

24 april 2020 : Vredeswandeling met het “Licht van Betlehem”

In het kader van het pastoraal project “Handelingen” en het “Licht van Betlehem” organiseerde de pastorale eenheid Zacheüs in samenwerking met de Open Hartbeweging een vredeswandeling. Gezien de Coronamaatregelen mocht er in bubbels van 4 personen worden gestapt. In Gierle zijn vlak voor de bevrijding verschillende vliegtuigen neergestort in de velden.

Het Licht van Betlehem
Brengt ons warmte, vreugde en vrede.
Het geeft wereldwijd verbinding
met alle mensen van goede wil.

We verzamelden aan het oorlogmonument achteraan de kerk. Op het infobord voor de schuur staan oude foto’s van de oorlog in Gierle. Vele huizen werden getroffen en er vielen veel slachtoffers. We stapten naar het gehucht Hemeldonk. Daar stortte één van de vele vliegtuigen neer. Op elke herdenkingsplek werd het licht van Betlehem ontstoken en lazen we wat er op die plek precies was gebeurd. We lazen een (Bijbel)tekst in het kader van vrede en we baden samen een gebed op de gebedskaart die door het Bisdom speciaal werd uitgegeven.

Licht van Betlehem
Om te stappen in Uw Licht
Mensen van de Weg

We passeerden ook een kapelletje aan een oude lindeboom die de mensen uit de buurt hebben opgehangen als dank dat ze allen gespaard zijn gebleven in de oorlog. Onze tocht eindigde aan het oorlogsmonument op het kerkhof en naast de kerk. Het was een zeer ingetogen gebeuren maar er was ook ruimte voor ontmoeting. We koppelde deze wandeling ook aan een goed doel. We konden 110 euro aan Pax Christi overhandigen. Deze politiek ongebonden en christelijk geïnspireerde vzw bevordert vrede, verzoening en gerechtigheid vanuit een actieve geweldloosheid.

Graag wil ik alle deelnemers en allen die financieel gesteund hebben bedanken. De deelnemers zullen het Licht van Betlehem verder uitdragen…